Skokánek příbor

Sportovně pohybové kurzy pro děti a mládež

Nabídka kurzů

Skokánci (4 – 5 let)

Více…

Klokánci (6 – 7 let)

Více…

Sporťáci (8 – 11 let)

Více…

POHYBOVÝ KURZ PRO DÍVKY (5 – 10 LET)

Více…

INDIVIDUÁLNÍ SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA

Skupinový trénik v klubu či oddíle Vám nestačí? Stačí nás kontaktovat a připravíme Vám individuální program.


Vzhledem k tomu, že je naším cílem vytvořit náplň sportovních kurzů dle požadavků případných zájemců, předkládáme Vám tuto ANKETU.

Sportovně pohybové kurzy pro děti a mládež

Masarykovo gymnázium, Příbor, p.o. nabízí v rámci své doplňkové činnosti sportovně pohybové kurzy pro děti ve věku 4 - 15 let. Tyto kurzy jsou zaměřeny na všestranný pohybový rozvoj dětí. Naším cílem je naučit děti vnímat pohyb a sport jako přirozenou součást jejich života. Naučit je základním dovednostem, které uplatní při různých pohybových aktivitách nejen ve školce nebo škole, ale také v každodenním životě. V Příboře sice působí řada sportovních organizací, které nabízejí volnočasové aktivity pro děti a mládež, žádná z nich však systematicky nerozvíjí všechny základní pohybové schopnosti a dovednosti dětí. Sportovně pohybové kurzy na Masarykově gymnáziu jsou metodicky připraveny tak, aby v maximální míře respektovaly právě věk, schopnosti a dovednosti dětí. Pokud si alespoň na jednu z následujících otázek odpovíte ano, jsou tyto sportovně pohybové kurzy určeny právě pro vaše dítě.

Mají vaše děti neustálý přebytek energie?
Chcete, aby se vaše děti rozvíjely všestranně?

Sportovně pohybové kurzy mají značný vliv na rozvoj sociálních a personálních dovedností dětí. Vedou děti:
- ke kladnému postoji k pohybu, k péči o tělo a zdraví
- ke spolupráci s druhými, k důvěře k ostatním ve skupině
- k samostatnosti a také k umění si pohyb užít
- ke komunikaci s vrstevníky
- ke smyslu pro fair play

„Sport? Ano, ale bez šílenství!“

LEKTOŘI

Uploaded image

Mgr. Jiří Šplíchal

„Každý, kdo se pohybuje, má radost ze života. To pozoruji nejen na sobě, ale také na dvou svých dětech. Téměř všechen volný čas věnuji pohybovým aktivitám, jejichž jsou oni pevnou součástí. Uvědomuji si, že pro děti musí být cvičení především zábavná hra.“

Uploaded image

mgr. daniel reichert

„Mé dvě dcery jsou již ve věku, kdy si sportovní aktivity vyhledávají samy. Ukazuje se, že čas, který jsme jim v dětství společně s manželkou věnovali při různých sportovních činnostech, v nich zakořenil a sport se stal přirozenou součástí jejich života.“

Ohlasy

Novinky