Vážení rodiče,

s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v České republice a nemožnost předvídat vývoj v následujících dnech jsme nuceni respektovat aktuální usnesení vlády České republiky a mimořádná opatření vyhlášená Krajskou hygienickou stanicí v Ostravě a přistoupit k jinému způsobu organizace Skokánků (sportovní kurzy pro děti a mládež). V předchozích letech byl Skokánek vždy na dané pololetí školního roku, v letošním školním roce budeme realizovat Skokánek pouze na daný školní rok. Lekce se budou konat vždy v těch týdnech, kdy to vyhlášená mimořádná opatření umožní (aktuálně to možné není). Celkový počet lekcí (15) i cena (1.200,00 Kč) za celý kurz zůstanou stejné. Tento způsob organizace vychází z předpokladu, že v průběhu následujících měsíců nás budou různá mimořádná opatření v nepravidelném rytmu provázet, tzn. 15 lekcí proběhne v průběhu měsíců listopad 2020 – duben 2021.