Na rok 2018/2019 jsou aktualizovány přihlášky.

Kurzy budou otevřeny dle zájmu ve 4 skupinách:

 • Skokánci (chlapci i děvčata ve věku 4 – 5 let)
 • Klokánci (chlapci i děvčata ve věku 6 – 7 let)
 • Sporťáci (chlapci i děvčata ve věku 8 – 11 let)
 • Pohybový kurz pro dívky (děvčata ve věku 6 – 12 let)
 • kurz zahrnuje: 15 hodinových lekcí (15 x 60 minut)
 • místo konání: Masarykovo gymnázium, Příbor, p.o.
 • lektoři: plně kvalifikovaní učitelé Masarykova gymnázia
 • cena kurzu: 1.200,00 Kč na I. pololetí školního roku 2018/2019
 • počet osob v kurzu: 6-12
 • termíny kurzů: pondělí až čtvrtek od 16:00 hodin
 • začátek kurzů: v týdnu od 1.10.2018

Vážení přátelé sportovně pohybových kurzů Skokánek Příbor,

s ohledem na platnou legislativu v oblasti ochrany osobních údajů (zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, tzv. GDPR)je nezbytné pro všechna zpracování, pro která neexistuje právní základ nebo oprávněný zájem, získat souhlas subjektu údajů, případně jeho zákonného zástupce. Tento souhlas lze kdykoliv a bez udání důvodu vzít zpět.

 V souladu s výše uvedeným vás žádáme, ať pro přihlášení do sportovně pohybových kurzů Skokánek Příbor použijete přednostně přihlášku ve verzi .PDF. V případě využití verze .DOC nijak, prosím, needitujte předchystané formulace.