Masarykovo gymnázium, Příbor, p. o. nabízí v rámci své doplňkové činnosti ve školním roce 2020/2021 sportovně pohybové kurzy pro děti a mládež.

 

Kurzy budou otevřeny dle zájmu ve 4 skupinách:

Skokánci (chlapci i děvčata ve věku 4 – 5 let)

Klokánci (chlapci i děvčata ve věku 6 – 7 let)

Sporťáci (chlapci i děvčata ve věku 8 – 11 let)

Pohybový kurz pro dívky (děvčata ve věku 5 – 10 let)

 

kurz zahrnuje: 15 hodinových lekcí (15 x 60 minut)

místo konání: Masarykovo gymnázium, Příbor, p. o.

lektoři: plně kvalifikovaní učitelé Masarykova gymnázia

cena kurzu: 1.200,00 Kč na I. pololetí šk. roku 2020/2021

počet osob v kurzu: 6 – 12

 

termíny kurzů: pondělí až čtvrtek od 16:00 hodin

začátek kurzů: v týdnu od 28. 9. 2020