Otázky a odpovědi

 

Jak je možné přihlásit své dítě do sportovně pohybových kurzů?
Na webových stránkách naleznete přihlášku, kterou je třeba vyplnit v elektronické podobě.

Zvládne naše dítě cvičení?
Snažíme se o začlenění dítěte do kolektivu, respektujeme jeho individualitu. Náplň lekcí volíme s ohledem na věk a dovednosti konkrétní skupiny. Máme k dětem přátelský a citlivý přístup, volíme činnosti, které děti zvládají samy či s pomocí lektora.

Co mají mít děti s sebou na kurz?
Pro trénink je důležité, aby děti měly batůžek, ve kterém budou mít pití a kapesníky. Doporučujeme dávat dětem na cvičení přiměřené oblečení a vhodnou sálovou obuv, aby jsme snížili riziko zranění.  V případě potřeby můžete přidat i nějaké náhradní oblečení.

Mohu zůstat s dítětem na cvičení?
Na prvních lekcích je doprovod dítěte v úvodu hodiny někdy potřeba. Děti, které chtějí začít s pohybovým kurzem, však musí zvládnout odtrénovat s lektorem 60 minut tréninku bez rodičů. Rodiče mohou po dobu tréninku zůstat ve vyhrazeném prostoru školy. Z tohoto důvodu prosíme rodiče, kteří vědí, že dítě není schopno samostatné spolupráce a bude plakat, aby vyčkali raději do dalšího pololetí.

Může být otevřeno více stejných kurzů?
Vždy záleží na počtu přihlášených. Je možné, aby probíhaly např. dva kurzy Skokánci.

Je možné domluvit individuální sportovní přípravu pro dítě?
Je možné domluvit individuální sportovní přípravu pro dítě, ale vždy záleží na požadavcích rodiče. Je potřeba specifikovat, co by mělo být předmětem této sportovní přípravy a jak často by probíhala.