Sportovně pohybové kurzy Skokánek na Masarykově gymnáziu

Po zdařilém průběhu prvního ročníku cvičení Skokánek bylo otázkou, zda bude o tuto akci zájem i do dalšího období. Z toho, že se do dalšího ročníku přihlásilo celkem 51 dětí, se dá usuzovat, že toto cvičení „zabodovalo“. Vzhledem k vysokému počtu návštěvníků pohybových kurzů bylo nutné vytvořit další cvičební skupiny.

První skupina – tzv. Skokánci – navázali na aktivity, se kterými se seznámili v předchozím roce. Cvičební pomůcky získané díky miniprojektu, který byl podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje, celý proces učení zrychlily a zdokonalily. Děti se při každém kurzu nesmírně bavily a na maminky si ani nevzpomněly. Komu by se nelíbilo jezdit auty po slalomové dráze nebo pořádně na puse „vytůrovat“ motor (až sliny lítají po celé tělocvičně).

Druhá skupina – tzv. Klokánci – už byla sehraná z minulého ročníku, a i když pár chlapců přibylo, velice rychle se v týmu adaptovali. V tomto kurzu se již mohlo opravdu soutěžit, trénovat a hrát sportovní hry (hlavně házenou, florbal a fotbal). Snažili jsme se trpělivě vysvětlovat pravidla her a vytvářet u dětí smysl pro fér hru. Musím podotknout, že prakticky všichni jsou tak vedeni i z domova, protože jakýkoliv přehlédnutý prohřešek proti pravidlům byl okamžitě všemi hlášen (kamarád-nekamarád). Nejoblíbenější hrou se ale stala hra na četníky a zloděje, a to v mnoha obměnách. Než si všichni vyzkoušeli, jak je těžké pochytat zloděje, byli rádi za chvilku oddechu na občerstvení (většinou následované hromadným úprkem na WC). Závěrečná hra „cukr, káva, limonáda“ bohužel moc nenahrávala největším smíškům a pohodářům, ti vypadli po prvním otočení.

Třetí skupina – sportovně pohybový kurz pro dívky – je zaměřena spíše rytmicky, gymnasticky a pohybově. Rád bych poděkoval žákyním Masarykova gymnázia, které s grácií předváděly stanovená cvičení a dokázaly dívky k pohybu motivovat (v tanečních si pak jistě vzpomenou).

Každá hodina byla na závěr hodnocena jak dětmi, tak i rodiči. Velmi mě potěšilo, že hodnocení byla vždy kladná. Snažili jsme se tuto akci i zpopularizovat, zejména na YOU TUBE, a podařilo se natočit i krátký příspěvek do regionální televize. Zdokonalení pohybových schopností všech dětí zachycují videa z jednotlivých lekcí.

Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili o zdařilý průběh kurzů. Díky patří zejména panu řediteli gymnázia, studentům, kteří byli nápomocni při cvičení, ale i všem ostatním, kteří nějakým dílem k této akci přispěli.