SPORŤÁCI (8 – 12 LET)

 

Sportovně pohybový kurz pro školáky (kluky i holky) zaměřený na všeobecný rozvoj všech pohybových schopností (síla, rychlost, reakce, koordinace, vytrvalost). Děti se učí, jak správně posilovat s vlastním tělem, získávají znalosti o svém těle, zlepšují si kondici a zdraví. Osvojují si techniky jednotlivých atletických, gymnastických a sportovních disciplín pomocí zábavných a netradičních forem výuky.

Kdy: úterý, středa  17-18 hod.
Kde: tělocvična MG Příbor

Cena kurzu za pololetí: 1.800 Kč
Počet lekcí: 15
Minimální počet dětí v kurzu: 6
Maximální počet dětí v kurzu: 12

Platba za kurz musí být uhrazena nejpozději do 30. září na účet školy 131313410/0300.

Kdy probíhají? podzimní – od října 2022, jarní – od února 2023

Náplň:

  • atletika (správná technika, starty, běžecká abeceda, štafety, překážky, hody, skoky)
  • základy a rozvoj nejznámějších sportů (házená, volejbal, rugby, freesbee, florbal, fotbal)
  • základy a rozvoj gymnastiky (cvičení na jednotlivých gymnastických nářadích)
  • sportovní a pohybové hry (rozvoj spolupráce, zásady fair play)
  • zdravotní cvičení pro správné držení těla a pro prevenci plochých nohou, kruhové kondiční tréninky
  • rytmická cvičení
  • základy první pomoci

Ukázková hodina Přihláška